Хокукый мәгълүмат
Хокукый мәгълүмат

Бу сайт (http://www.dspkazan.com) “Спорт һәм социаль проектлары дирекциясе” КБАОның рәсми Интернет-сайты (алга таба – Сайт) булып тора.

Сайт материалларыннан һәм сервисларыннан файдалану Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары нормалары белән көйләнә.

Сайттагы мәгълүматлардан файдалану турында 

Сайттагы текст материалларын мәгълүмати максатларда гына файдаланырга ярый. Текстларны күчереп бастыру һәм ММЧларда цитата буларак китерү  Сайтны матбугат чыганагы итеп күрсәткән очракта гына рөхсәт ителә. Интернет челтәре массакүләм мәгълүмат чаралары Сайтның Интернет битенең сылтамасын күрсәтергә тиеш. Күчереп бастырган (цитаталарга да кагыла) мәгълүматларга үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү тыела.

Фотоматериаллардан, аудио һәм видеофрагментлардан, Сайтның аудиовизуаль һәм график эчтәлегеннән файдалану бары тик “Спорт һәм социаль проектлары дирекциясе” КБАОнан язмача ризалык алган очракта гына мөмкин.

"Йөкләп алу өчен материаллар" бүлегендәге мәгълүматлардан файдалану турында 

Сайтның “Йөкләп алу өчен материаллар” бүлегендә урнаштырылган барлык материаллар, шул исәптән фотоматериаллар, аудиовизуаль һәм график эчтәлектәге аудио һәм видеофрагментлар бары тик коммерциячел булмаган (шәхси, танышу өчен, белем бирү өчен, тикшеренү һәм шундый төрдәгеләрдән кала) максатларда гына җәмәгатьчелек өчен ачык булып тора. Бүлектәге материаллар башка очракларда кулланылганда “Спорт һәм социаль проектлары дирекциясе” КБАО тәртип бозучыны законнарда каралган гражданлык-хокукый, административ яки җинаять җаваплылыгына тартуны даулау хокукын үз артында калдыра.

Әлеге кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү тәртибе 

“Спорт һәм социаль проектлары дирекциясе” КБАОның әлеге бүлектәге кагыйдәләрне теләсә кайсы вакытта берьяклы тәртиптә үзгәртергә хокукы бар. Андый үзгәртүләр яңа версияне сайтка урнаштырганнан соң 3 (өч) көннән соң көченә керә. Үзгәртүләр белән килешмәгән очракта Кулланучы Сайтка керүдән баш тартырга, Сайт материаллары һәм сервисларын файдалануны туктатырга тиеш.

Персональ мәгълүматларны эшкәртүгә мөнәсәбәттәге сәясәт